Aantal faillissementen bouw neemt verder af

De bouw is het aantal faillissementen in de eerste twee maanden van 2014 met ruim een derde afgenomen ten opzichte van de overeenkomstige periode vorig jaar. Dat heeft Faillissementsdossier.nl vandaag bekendgemaakt.
Ook het totale aantal faillissementen blijft dalen. In januari en februari gingen 1879 bedrijven en instellingen bankroet tegen 2298 in de eerste maanden van 2013, een daling van meer dan 18 procent. Daarmee zet de in de tweede helft van vorig jaar ingezette trend door.

De bouw was een uitschieter. In totaal gingen in januari en februari 215 bouwbedrijven onderuit tegen 324 in 2013.

Toch is er volgens het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) nog geen reden tot optimisme. ‘De ergste piek lijkt achter de rug, maar we zitten nog steeds op het dubbele van voor de crisis. Bovendien zijn zowel de productie, als de omzetten en de winstgevendheid flink gedaald’, relativeert Taco van Hoek, directeur van het onderzoeksinstituut.

Van Hoek gaat ervan uit dat de daling van het aantal failliete bouwbedrijven aanhoudt. Hij baseert zich daarbij op de goede vooruitzichten op langere termijn. De EIB-directeur karakteriseert 2014 als overgangsjaar. Voor de periode 2015 tot 2019 rekent hij op een volumegroei van gemiddeld 4 procent per jaar. Mede door demografische ontwikkelingen en een betere betaalbaarheid trekt de woningbouw daarbij de kar.

Bron: www.faillissementsdossier.nl/

Related Posts

About The Author