Amper vacatures bouw

Momenteel zijn er nog amper vacatures in de bouw te vinden, voornamelijk bij kleine en middelgrote bedrijven is geen baan te vinden. Slechts 3 procent van de kleine of middelgrote bouwbedrijven had dit voorjaar een of meer vacatures, wat dus betekend dat 97 procent van deze bedrijven geen enkele vacature open had staan. Dit blijkt uit de Monitor MKB Bouw & Infra van de Aannemersfederatie Nederland.
Uit dezelfde Monitor blijkt verder dat deze ondernemers verwachten dat de crisis in de bouw nog wel even zal duren. Van de ondervraagde bedrijven verwacht 44 procent dat hun omzet dit jaar zal dalen ten opzichte van vorig jaar. Een even groot percentage verwacht dat hun omzet ongeveer gelijk zal zijn ten opzichte van vorig jaar en slechts 12 procent gaat uit van een omzetstijging dit jaar.

Related Posts

About The Author