BAM behaalt positief resultaat over eerste 9 maanden

‘Het gecorrigeerd resultaat over de eerste negen maanden van 2014 toont een gemengd beeld” aldus Rob van Wingerden CEO van de Koninklijke BAM Groep. De negatieve resultaten in de operationele sectoren worden gecompenseerd door de sterke prestaties van de investeringssectoren. Beide operationele sectoren ervaren zwakke marges op de oudere orderportefeuille en onderdekking van algemene kosten in Nederland, welke voortduren in het vierde kwartaal.

Ik bevestig onze vooruitzichten van een resultaat vóór belastingen, bijzondere waardeverminderingen en herstructureringskosten van circa € 20 miljoen voor geheel 2014. Er zullen herstructureringskosten zijn in het vierde kwartaal van 2014 en in 2015. Het Back in shape-programma dat ik in oktober presenteerde, maakt goede voortgang. De nieuwe directieraad is aangetreden en de nieuwe organisatiestructuur en verbeterde processen worden uitgerold. Er is een groeiend positief momentum met betrekking tot de programma’s voor kostenreductie en verbetering van het werkkapitaal. De voortdurende uitdagingen in onze thuislandenmaken de noodzaak voor een succesvolle aflevering van Back in shape absoluut duidelijk.

Samenvattend:

Bouw en techniek: aanhoudende zwakke resultaten in verband met Nederlandse activiteiten
Infra: resultaat beïnvloed door twee (in tweede kwartaal gemelde) verliesprojecten
Vastgoed: goed resultaat, met name door verkooptransacties commercieel vastgoed
Pps: sterk resultaat, gesteund door overdracht zes projecten aan joint venture met PGGM; gezonde pijplijn
Herstructureringskosten € 10,6 miljoen voor eerste negen maanden
Back in shape-programma maakt goede voortgang

Related Posts

About The Author