Bouw CAO op de schop!

Als het aan de bouwwerkgevers ligt, gaan de arbeidsvoorwaarden van bouwvakkers flink op de schop. Zo zouden onder meer de seniorendagen verdwijnen.

Voor een deel zou het schrappen van deze en andere verlofdagen moeten leiden tot ‘lagere loonkosten’, zo schrijft bouwkoepel Bouwend Nederland in een brochure die donderdag is verschenen.
Voor een ander deel moet het uitgespaarde geld terugvloeien in een budget voor elke werknemer, dat er voor moet zorgen dat bouwvakkers gezond langer door kunnen werken.
Duur
Volgens Bouwend Nederland is de huidige cao te duur en niet flexibel. De ondernemerskoepel stelt dat dit leidt tot een ‘leegloop van de sector’. “Werkgevers verliezen werk aan bedrijven met andere cao’s die vanwege veel lagere arbeidskosten goedkoper zijn”, staat in de brochure.
En werknemers zouden minder bereid zijn om voor onder meer seniorendagen ‘op te draaien’. “Ze gaan liever onder een andere cao werken die individueel meer loont of ze worden zzp’er.”
Verlofregelingen
Het ‘duur’ zit ‘m met name in het hoge aantal verlofdagen en de ruime verlofregelingen, zegt Bouwend Nederland. En van de starheid geeft de bouwersvereniging ook voorbeelden. Als er op maandag 7 uur werk is en op dinsdag 9 uur, is de werkgever verplicht om op maandag toch 8 uur uit te betalen, en op dinsdag het 9e uur als overwerk, staat in de brochure.
En: “Werkgevers willen op bedrijfsniveau afspraken maken over afwijkende arbeidstijden zonder dat hiervoor eerst overleg moet worden gevoerd met drie vakbonden.”
Hervorming
De voorstellen van Bouwend Nederland zijn de inzet om samen met de bonden tot een hervorming van de bouw-cao te komen. De cao, die geldt voor circa 150.000 werknemers, werd onlangs ongewijzigd verlengd voor een jaar.
Maar voor Mieke van Veldhuizen, onderhandelaar namens FNV Bouw, kan deze brochure niet het startpunt zijn voor zo’n gesprek. “Ik heb de indruk dat Bouwend Nederland zich moet profileren naar zijn achterban. Dat mag, maar eigenlijk schiet je er weinig mee op. Bouwend Nederland wil de cao alleen maar ingrijpend goedkoper maken, over de rug van de werknemer.”
De bonden willen best praten over hervorming van de cao, en dat gebeurt ook al een tijdje, benadrukt Van Veldhuizen. “Maar dan moeten daar ook echt dingen tegenover staan voor de werknemer. Zo moeten medewerkers ook inspraak hebben in wanneer zij willen werken. Maar dat blijkt dan telkens weer onbespreekbaar voor de werkgevers.”
Draagvlak
Ook Van Veldhuizen ziet dat het draagvlak onder de cao kleiner is geworden. Maar van een ‘leegloop van de sector’ door een starre en dure cao is volgens haar geen sprake.
“Er is sprake van oneerlijke concurrentie door schijnzelfstandigheid en buitenlandse constructies. Dat moet aangepakt worden, maar dat ligt meer bij de politiek dan op de cao-tafel. Ik kan de cao zo goedkoop mogelijk maken, maar dan nog duikt er toch weer iemand onderdoor die het nóg goedkoper doet, zolang er onvoldoende wordt gedaan aan handhaving.”

Related Posts

About The Author