Bouw heeft belang bij Nederlandse aanbestedingen

Bouwend Nederland roept de overheid op niet langer actief op zoek te gaan naar buitenlandse bedrijven die willen meedingen naar grote infrastructurele ­projecten. Volgens de belangenorganisatie is er al te veel concurrentie. Nederlandse bouwbedrijven worden ook niet vanuit het buitenland benaderd om zich in te schrijven op grote projecten aldaar.

De noodkreet van de belangenorganisatie is op het eerste gezicht begrijpelijk. Sinds de crisis zes jaar geleden begon, zijn in de sector tien­duizenden banen geschrapt. Veel aannemers zijn door hun buffers heen.

De rollen van de bouw en de overheid zijn in de afgelopen tien jaar omgedraaid. Waar de sector tot begin deze eeuw de overheid wist uit te kleden door verboden prijsafspraken te maken, speelt Rijkswaterstaat nu de bouwers tegen elkaar uit. Aannemers schrijven tegen te lage prijzen in op projecten om in ieder geval uit de vaste kosten te komen. Bedrijven die te veel risico nemen, duiken bij de eerste de beste tegenvaller in het rood.

Voor een gezonde bouwsector zijn hogere marges noodzakelijk. Maar de oplossing ligt niet in het ontmoedigen van buitenlandse concurrenten om in Nederland actief te worden. Het echte probleem is dat de sector kampt met overcapaciteit die ook met het aantrekken van de markt niet vanzelf overgaat. Sanering van zwakke bouwbedrijven is de enige structurele oplossing voor de lange termijn. Ook moet de sector de ‘faalkosten’ omlaag brengen die volgens sommige schattingen oplopen tot 30% van de opbrengst.

Rijkswaterstaat kan niet verweten worden dat het buitenlandse partijen uitnodigt mee te dingen. De instantie heeft als taak tegen zo laag mogelijke kosten kwalitatief hoogwaardige ­infrastructuur aan te leggen. Het in ­leven houden van Nederlandse bouwbedrijven is geen doelstelling.

Niet alleen Bouwend Nederland doet er goed aan zich neer te leggen bij deze realiteit. Ook banken en de politiek moeten zich afzijdig houden als bouwbedrijven dreigen om te vallen. Aannemers die weten te overleven op de Nederlandse thuismarkt hebben straks de beste uitgangspositie om ook over de grens opdrachten binnen te halen.

Bron: FD

Related Posts

About The Author