Bouw minst innovatieve sector

De bouwnijverheid is de minst innovatieve sector. Bij ondernemingen in de industrie, verhuur, zakelijke dienstverlening en financiële instellingen wordt het meest vernieuwd.

Meer dan de helft van het mkb heeft het afgelopen jaar tijd geïnvesteerd in de ontwikkeling van nieuwe producten of diensten, of verbeteringen van het productieproces. Bijna de helft (47 procent) heeft ook middelen ingezet.

Dit blijkt uit onderzoek van Panteia/EIM onder tweeduizend midden- en kleinbedrijven. In de afgelopen drie jaar heeft gemiddeld 38 procent van het mkb nieuwe producten of diensten geïntroduceerd.

Iets minder dan een derde van de bedrijven werkt op het gebied van innovatie samen met andere partijen. Hierbij gaat het vooral om vernieuwingsactiviteiten gericht op de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten of de verbetering van het productieproces.

Knelpunten bij innovatie zitten volgens het mkb vooral in een gebrek aan financiën en investeerders. Daarnaast vormt tijdgebrek voor veel ondernemingen een probleem en ontbreekt het vaak aan de juiste mensen.

Bron: nuzakelijk

Related Posts

About The Author