Bouwaandelen hebben potentie

ABN Amro en ING zijn optimistisch over de Nederlandse bouw: het dal ligt achter ons en de groei zit er weer in. ING spreekt van een ‘breed gedragen groei in de bouw’, omdat alle sectoren, van architectenbureaus tot uitvoerders, een betere gang van zaken melden.

In het eerste kwartaal nam de bouwproductie met 3% toe vergeleken met het eerste kwartaal van 2013. Die toename werd deels veroorzaakt door de zachte winter, maar is ook fundamenteel van aard. De orderboeken raken beter gevuld en de prijsdruk neemt af. In de woningbouw en utiliteitsbouw stijgt de waarde van de afgegeven vergunningen. De renovatie trekt aan en voor bedrijven worden meer hallen en loodsen gebouwd. Ook is het aantal vergunningen voor de bouw van winkels toegenomen. De interesse in het kopen van een nieuw huis zit in een opgaande lijn, evenals het aantal daadwerkelijke aankopen. Een indicator is verder dat architectenbureaus, sloopbedrijven, kabelbedrijven en installatiebedrijven meer werk hebben.

ING schat dat de totale bouwproductie dit jaar met 3,5% toeneemt. De sterkste groei (4,5%) zal zich voordoen bij de nieuwbouw van woningen. De bank wijst er op dat lagere overheden bezuinigen op hun budgetten voor infrastructuur, zoals wegen.

Over de woningnieuwbouw merkt ABN Amro op dat deze in de komende jaren zal aantrekken, mede gezien het stijgende aantal huishoudens dat gehuisvest moet worden. Wel zal de bouw door woningcorporaties van invloed zijn. Deze verwachten tot 2018 circa 100.000 huizen te bouwen, terwijl de voorspelling twee jaar geleden nog 150.000 was. Het is echter van belang dat de nieuwbouwproductie herstelt, want op langere termijn dreigt er een tekort aan woningen als er nu niet begonnen wordt met bouwen, aldus de macro-economen.

De beleggingsanalisten van ABN Amro en ING adviseren over BAM ‘kopen’ respectievelijk ‘houden’. Eensgezind is het koopadvies voor Heijmans. ABN Amro adviseert Ballast Nedam te verkopen, ING heeft het oordeel in beraad. ABN Amro adviseert Arcadis en Grontmij te kopen. ING heeft voor beide bedrijven het advies ‘houden’.

Bron: Beleggers Belangen

Related Posts

About The Author