Dakkapel plaatsen

Of u nu nieuw gaat bouwen of verbouwen een dakkapel geeft veel licht en ruimte, maar wanneer mag deze nu worden geplaatst zonder vergunning?

De reglementen met betrekking tot dakkapellen zijn sinds oktober 2010 veranderd, een reguliere bouwvergunning wordt sindsdien aangeduid als omgevingsvergunning. Een dakkapel vergunning kon in het verleden niet digitaal worden aangevraagd, een hoop papierwerk was vereist voor een vergunningsaanvraag. Het omgevingsloket heeft gezorgd voor digitalisering, vergunningen voor dakkapellen kunnen nu door bedrijven en particulieren, middels www.omgevingsloket.nl worden aangevraagd.

Dakkapellen kunnen vergunningsvrij op de achtergevel van de woning worden geplaatst, de overheid heeft hier echter wel een aantal belangrijke richtlijnen voor ontwikkeld.

  • De dakkapel moet worden uigevoerd met een platdak.
  • Dakkapellen moeten worden voorzien van ondoorzichtige zijwanden.
  • De dakkapel mag buitenwerks een maximale hoogte bevatten van 1,75 meter.
  • Dakkapellen op de achtergevel moeten tussen 0,5 en 1,0 meter uit de dakvoet beginnen, dit wordt verticaal gemeten.
  • De bovenzijde van de dakkapel moet minstens 0,5 meter onder de bovenkant van de nok beginnen, ook dit wordt verticaal gemeten.
  • Dakkapellen moeten op de achtergevel een minimale afstand van 0,5 meter uit het hart van elke bouwmuur verwijdert blijven, de bouwmuur is feitelijk de erfgrens.

Dakkapellen kunnen ook op de voorgevel worden geplaatst, maar dan is een dakkapel vergunning wel een vereiste. De richtlijnen met betrekking tot dakkapellen op de achtergevel gelden in grote lijnen ook voor dakkapellen op de voorgevel, alleen is het niet mogelijk een dakkapel over de hele breedte van de voorgevel te plaatsen. Bij de meeste gemeenten kan maximaal 50% van het dakvlak van de voorgevel bebouwd worden, enkele Nederlandse gemeenten zijn minder soepel, getuige een maximale toegestane bebouwing van 30%, dit is bij een klein aantal gemeenten echter 70%.

Het is niet altijd noodzakelijk een vergunning voor een dakkapel op de zijgevel aan te vragen, als de zijgevel uitkijkt op openbaar groen, dan gelden de richtlijnen voor dakkapellen op de voorgevel, anders gelden de richtlijnen voor dakkapellen op de achtergevel. Een bouwvergunning voor een pannendak dakkapel, verlegde nokdakkapel of nokverhoging is altijd noodzakelijk, het maakt geen verschil op welke gevel de dakkapel geplaatst wordt, zowel voor de achtergevel, voorgevel als ook voor de zijgevel is een dakkapel vergunning vereist, de proceduretijd is hetzelfde.

Als u een dakkapel wilt kopen dan kunt u het beste meerdere specialisten vergelijken. Zo weet u zeker dat u niet teveel zult gaan betalen. Vind een betaalbare dakkapel.

Related Posts

About The Author