Energiesector en bouwsector moeten samen optrekken

De energiemarkt en de bouwsector, die verschillen op het gebied van werkgelegenheid en arbeidsvraagstukken in de kern niet zo gek veel van elkaar. Dat zei voorzitter van Bouwend Nederland en oud-minister van Economische Zaken Maxime Verhagen donderdag in Den Haag tijdens het symposium ‘Energie, arbeidsmarkt en werkgelegenheid’ van het platform van de gassector KVGN. Verhagen ziet daarom samenwerkingskansen voor energie- en bouwbedrijven.

“Het doel is in de bouw hetzelfde als in de energiesector: het vinden van goed gekwalificeerd personeel”, aldus Verhagen. “We vissen in dezelfde personeelsvijver, maar we hebben elkaar ook nodig.” De voorman van bouwbedrijven hield zich als EZ-minister sterk bezig met de energiebranche kent daarom de situatie waarin goed opgeleid technisch personeel schaars is en er door nieuwe ontwikkelingen en technologie tegelijk ook een nieuw type werknemer nodig is.

Met klap op de vuurpijl de complicerende factor: in schijnbare tegenstrijdigheid met de personeelsbehoefte moet de sector door marktveranderingen ook veel personeel afstoten. Of zoals KVGN-voozitter Gert-Jan Lankhorst het samenvatte: “Hebben we nu meer of minder mensen nodig?” De sector kan voor buitenstaanders volgens hem “het spoor bijster” lijken door de zich voltrekkende bewegingen afstoten en aantrekken van personeel.

In de bouwwereld is die vraag op hoofdlijnen niet anders, schetste Verhagen. “Er zijn onder het personeel flinke klappen geweest in de afgelopen crisisjaren”, zei hij. Tegelijkertijd ziet ook de bouw een vergrijzing van het personeelsbestand, zodat straks een nieuwe instroom van jonge werknemers vereist is. Ook is “goed en gekwalificeerd personeel” nodig om nieuwe vraagstukken rond verduurzaming en ‘slimme’ bouw van de grond te krijgen.

Op dat punt, de verduurzaming van woningen, ziet Verhagen de duidelijkste kans ontstaan voor de energie- en bouwsector om samen op te trekken in de slag om personeel. “De trend in de bouw is meer renovatie [in plaats van nieuwbouw, red.] en onderhoud met veel aandacht voor duurzaamheid en energiebesparing”, zei Verhagen. Als voorbeeld noemde hij de inspanningen van het project Stroomversnelling voor verduurzaming van bestaande bouw. “Dat is brancheoverstijgend. Wij werken graag met u samen”, zei het bouwboegbeeld richting de energiesector aangaande het aantrekken en opleiden van personeel voor duurzame bouw.

Volgens Verhagen kunnen de bouw en de energiesector er samen profijt van hebben als zij aan jongeren laten zien dat het uitdagende en interessante branches zijn om in te werken. “Strategisch investeren in de relatie met het onderwijs”, noemde Verhagen als een speerpunt daarbij. Shell noemde hij als voorbeeld van een bedrijf dat daar al veel werk van maakt.

Uit de woorden van kwartiermaker rond de human capital-agenda bij de Topsector Energie Pier Nabuurs werd duidelijk dat dit hard nodig blijft: “We hebben geen goede naam”, zei hij over de energiemarkt. Volgens Nabuurs is het investeren in het onderwijs, in de hoop jongeren richting de technische branche te krijgen “een principe dat werkt”. Verhagen pleitte ervoor om ook meer allochtone Nederlanders en vrouwen aan te trekken voor de technische sector.

Bron: Energia

Related Posts

About The Author