FNV Bouw wil nieuw CAO schilders

Eind december heeft FNV Bouw een enquête uitgezet onder haar leden in de sector Schilders. De werkgevers hadden hun afbraakvoorstellen al ingediend. Die voorstellen bieden weinig hoop op succesvolle onderhandelingen. Desondanks vindt 75 procent van de invullers dat het zin heeft om cao-onderhandelingen te voeren.

FNV Bouw zal daarom in overleg met de cao-commissie Afbouw & Onderhoud een voorstellenbrief opstellen. Hierbij zal rekening worden gehouden met de uitkomst van de enquête. Hieruit bleek dat een loonsverbetering en naleving van de cao als zeer belangrijk worden ervaren.

Related Posts

About The Author