Gemeente Ede helpt werkloze bouwvakkers

Zes werkloze bouwvakkers uit de gemeente Ede worden bijgeschoold of aan een andere baan geholpen. Zij maken gebruik van een subsidieregeling voor de bouwsector, een initiatief van de provincies Gelderland en Overijssel in samenwerking met bouwbedrijven, het UWV en sociale partners. Het gaat om mensen die in de periode maart-november 2013 werkloos werden.

Volgens projectleider Peter Donders heeft de bouwsector het moeilijk in Gelderland en Overijssel. ,,Veel bedrijven zijn de afgelopen jaren in de problemen gekomen of zijn failliet gegaan. Het gevolg is een oplopende werkloosheid. Het project beoogt om door de inzet van diverse arbeidsmarktmaatregelen werkloze bouwvakkers weer aan het werk te helpen.”

Daarbij kan onder meer gedacht worden aan om- en bijscholing, loopbaanadvies, begeleiding bij het zoeken naar een nieuwe baan in een andere sector of een zogeheten Erkenning van Verworven Competenties (EVC), een bewijs van vaardigheden en kwaliteiten waarmee werknemers aantrekkelijker worden op de arbeidsmarkt.

Op dit moment maken circa honderd werklozen gebruik van deze regeling, onder wie zes mensen uit de gemeente Ede en tien uit de gemeente Barneveld. Donders benadrukt dat dit aantal zal oplopen naarmate het tweejarige project vordert. De verwachting is dat uiteindelijk 560 bouwvakkers naar nieuw werk begeleid worden. Donders: ,,Scholing en bemiddeling vindt zowel binnen als buiten de bouw plaats. Mensen vinden bijvoorbeeld ook werk in de transportsector en aanverwante sectoren, zoals de installatietechniek en afbouw. Dit is niet alleen van belang voor de huidige arbeidsmarktsituatie, maar ook voor de toekomst waarin een grotere behoefte aan technisch geschoold personeel zal ontstaan.”

EUROPA Het project wordt bekostigd met een subsidie van 1,56 miljoen euro uit het Europees Globaliseringsfonds, dat beheerd wordt door de Europese Commissie. Naast de twee provincies werken onder meer opleidingsbedrijven, ROC’s, FNV Bouw, CNV Vakmensen, Bouwend Nederland, het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het UWV samen in deze regeling. Eddy van Hijum, gedeputeerde Economie, Energie en Innovatie in Overijssel, is verantwoordelijk voor het project en looft in een persbericht de samenwerking tussen bedrijven en onderwijsinstellingen: ,,Werkgelegenheid en goede scholing zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Werk zorgt voor inkomen, vertrouwen en zekerheid. Dat is voor iedereen belangrijk, persoonlijk maar ook voor de stimulering van de regionale economie.”

Bron: Edestad

Related Posts

About The Author