Investeringen in bouw blijven achter

Positieve berichten uit de bouwsector hebben we de afgelopen maanden gelukkig voldoende kunnen posten. Echter vandaag bereikte ons het nieuws dat in mei van 2014 het volume van de investeringen in materiële vaste activa 0,5 procent groter was dan in mei 2013. Daarmee zet de groei van de investeringen van bedrijven en overheid door, maar is die wel lager dan in de voorgaande maanden.

Al acht maanden zijn de investeringen hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder. Dit heeft het CBS vandaag bekend gemaakt. De kleinere stijging in mei komt vooral doordat de investeringen in bouwwerken lager waren dan in mei vorig jaar. De investeringen in auto’s en machines en installaties lagen daarentegen hoger.

De ontwikkeling van de investeringen is in lijn met de ontwikkelingen in de industrie en de bouw. Onlangs melde het CBS dat de productie van de industrie in mei opnieuw hoger was dan een jaar eerder. De toename was wel aanzienlijk kleiner dan die in voorgaande maanden. De industrie produceert al sinds oktober 2013 onafgebroken meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Ook neemt de bezettingsgraad in de industrie al een jaar toe. De productie van de bouw was echter in mei lager dan een jaar eerder. In de vijf voorafgaande maanden werden vrijwel alleen positieve groeicijfers in de bouw genoteerd.

De Investeringsradar laat aan de hand van zes indicatoren zien of de omstandigheden voor de Nederlandse investeringen gunstiger of minder gunstig zijn geworden. Volgens de Investeringsradar van juli 2014 zijn de omstandigheden voor de investeringen iets verslechterd. Dat komt doordat de export in mei kromp zoals het CBS vorige week meldde, na daarvoor 7 maanden te zijn gegroeid.

Related Posts

About The Author