Komst zonnepanelenpark Heijen onzeker

Het is nog maar de vraag of het grootste zonnepanelenpark van Nederland wat in Heijen gebouwd zou worden er daadwerkelijk gaat komen.

Het wachten is momenteel vooral op de nieuwe regelgeving van het kabinet over groene energie. Echter wat er zo nu en dan naar buiten lekt over de nieuwe regelgeving lijkt erg nadelig voor het zonnepanelenpark in Heijen.

Wat er zo nu en dan naar buiten komt is voornamelijk negatief voor de haalbaarheid van het plan. Er zal weinig subsidie beschikbaar zijn.

Initiatiefnemer Luc Brouwers hoopt dat het plan in Heijen een status aparte krijgt en als een soort pilotproject kan dienen. Dan zouden er uitzondering op regel gemaakt kunnen worden.

Over een maand is er hopelijk meer duidelijkheid omtrent het zonnepanelenpark.

Related Posts

About The Author