Mantelzorgwoning zonder vergunning

Zoals u gisteren op twitter en facebook heeft kunnen lezen waren en zijn wij deze week op de Provada. Gisteren maakte minister Stof Blok op de Provada bekend dat wie voor zijn bejaarde ouders of andere hulpbehoevende een ‘mantelzorgwoning’ in de tuin wil bouwen, daarvoor geen vergunning meer aan hoeft te vragen. Ook voor verbouwing van garage of schuur tot aanleunwoning hoeft dit niet meer. Enige eis is dat een hulpbehoevende in de aanleunwoning komt wonen.

Na 1 oktober hoeft geen vergunning meer te worden gevraagd voor de bouw van een mantelzorgvoorziening op het eigen erf. Die woning wordt gelijkgesteld met een schuur of garage, waarvoor ook geen vergunning hoeft te worden aangevraagd.

Het moet bij de woning wel gaan om een voorziening voor een hulpbehoevende die vanuit de hoofdwoning mantelzorg krijgt. Het hoeft niet per se te gaan om ouders of een ander familielid.

Als geen sprake is van mantelzorg, omdat de bewoner nog zelfstandig kan wonen en het geplande bouwsel is in strijd met het bestemmingsplan, dan moet alsnog een vergunning worden aangevraagd. Die procedure wordt verkort van een halfjaar naar twee maanden. Het gaat hier om landelijke richtlijnen. Gemeenten kunnen de procedures zelf verder versoepelen, schrijven Blok en Van Rijn.

De bewindslieden benadrukken dat het bij de mantelzorgwoning niet alleen gaat om huisvesting voor ouderen, maar ook voor jongeren met een handicap, lichamelijk en verstandelijk gehandicapten en om mensen met een psychiatrische beperking.

Niet alleen de toegang tot verzorgings- en verpleeghuizen wordt bemoeilijkt, ook in de geestelijke gezondheidszorg wordt het aantal bedden de komende jaren sterk ingekrompen. Ook deze mensen moeten meer een beroep doen op mantelzorg.

Een ‘aanjaagteam’ onder leiding van Marnix Norder, demissionair wethouder in Den Haag, gaat de samenwerking in de regio stimuleren tussen alle instellingen die bij de zorg zijn betrokken – zorgverzekeraars, zorgkantoren, gemeenten, woningcorporaties, zorgaanbieders en cliëntenorganisaties.

Related Posts

About The Author