NVM en DTZ gaan samenwerken

NVM Business en DTZ Zadelhoff gaan samenwerken voor meer uniformiteit, professionaliteit en transparantie in de commerciële vastgoedsector. De NVM als grootste branchevereniging van makelaars en taxateurs en DTZ Zadelhoff als marktleider in Nederland zetten hiertoe nu een eerste stap. Hiermee wordt invulling gegeven aan de brede politieke en in de markt levende wens, de huidige versnippering in de markt tegen te gaan. Vandaag werd een samenwerkingsovereenkomst getekend.

Taxaties
NVM Business en DTZ Zadelhoff streven gezamenlijk met andere partijen, zoals onder meer met de RICS, naar de oprichting van een platform waarin alle professionele taxateurs in commercieel vastgoed vertegenwoordigd zijn. Toezichthouders DNB en AFM dringen al langer aan op meer eenheid en eenduidigheid, met name op het terrein van taxaties van commercieel onroerend goed.

Tuchtrecht
DTZ Zadelhoff heeft haar compliance intern georganiseerd en is RICS regulated maar kent geen extern onafhankelijk tuchtrecht. NVM Business heeft dit tuchtrecht wel georganiseerd. Onderdeel van de afspraken is dat DTZ Zadelhoff in voorkomende gevallen gebruik kan maken van het NVM tuchtrecht.

Funda in business
Het aanbod in groot zakelijk vastgoed op funda in business is sterk groeiende, evenals het bezoek aan de website – ruim 400.000 per maand, bron: Google Analytics, oktober 2013 – .
DTZ Zadelhoff wil haar opdrachtgevers de gelegenheid geven aanbod op funda in business te plaatsen. DTZ Zadelhoff blijft daarnaast ook aanbod via RealNext aanbieden.

Data
Onderdeel van de samenwerking is dat NVM Business en DTZ Zadelhoff meer data gaan uitwisselen en marktkennis gaan delen met betrekking tot de voorraad kantoorruimten in Nederland. NVM Business en DTZ Zadelhoff hebben elk ook een eigen database en een eigen research afdeling. Beide partijen vullen de eigen database aan met externe data. Publicatie van cijfers over de ontwikkelingen in de vastgoedmarkt zullen door NVM Business en DTZ Zadelhoff afzonderlijk blijven gebeuren.

Related Posts

About The Author