Schiphol beperkt bouw

Veiligheid van het vliegverkeer is belangrijk, maar de PvdA in Noord-Holland heeft de indruk dat de bouwbeperkingen voor de regio te ver doorschieten dit meldt de Ijmuider courant.

We willen een heldere afweging zien met andere belangen zoals werkgelegenheid, woningbouw en duurzame energie. Als de nieuwe regels betekenen dat er geen woningen, kantoren en windmolens meer neergezet mogen worden in de wijde omgeving van Schiphol, dan lijkt ons dit een brug te ver”, meent Xander den Uyl.

De PvdA-fractievoorzitter doelt op de nieuwe richtlijnen van het ministerie. Daarin zijn binnen een straal van 18 kilometer rond Schiphol strengere hoogtebeperkingen opgenomen. Dit omdat toestellen ook bij calamiteiten op één motor veilig moeten kunnen terugkeren. Op de Zuidas mogen kantoren en woontorens maar 60 meter worden en zijn windmolens tot slechts 35 meter toegestaan. In schriftelijke vragen aan gedeputeerde staten dringt de PvdA aan op het indienen van een bezwaarschrift bij het ministerie.

Related Posts

About The Author