Veel bedrijfsongevallen bouwsector

Tussen januari 2012 en December 2012 was 9 procent van de werknemers in de bouw betrokken bij een bedrijfsongeval. Dit heeft het CBS gisteren bekend gemaakt.

Over geheel 2012 liepen 478.000 werknemers uit alle sectoren lichamelijk of geestelijke schade op door een ongeval onder werktijd, dit is ruim 7 procent van alle werknemers in Nederland.

Enkel in de horeca was dit percentage met 11 procent van de werknemers nog hoger.

Het grootste verschil tussen de horeca en de bouwsector is echter de duur van het ziekteverzuim. In de horeca leden de meeste ongevallen niet tot verzuim of in ieder geval niet tot verzuim langer dan 1 dag. In de bouw daarentegen was het aantal ongevallen dat leed tot een verzuim dat langer dan een dag duurde het grootst van alle sectoren.

Hieruit kan geconcludeerd worden dat bedrijfsongevallen in de bouw snel leiden tot zwaarder lichamelijk letsel.

Goed nieuws was er ook wat de bouw betreft! In de bouwsector was het ziekteverzuim door geestelijk letsel erg laag. Dit is natuurlijk prachtig nieuws!

Related Posts

About The Author