Vooroordelen over Prefab bouwen

Prefab bouwen is iets wat ondertussen alweer vele jaren gebeurt. Toch blijven veel mensen huiverig voor het geprefabriceerd bouwen van een woning. Dit komt met name door de vele vooroordelen die over geprefabriceerd bouwen bestaan. Maar zijn deze vooroordelen gegrond? Dat leest u hier!

Weinig vrijheid in architectuur
Prefab bouwen staat in de ogen van velen gelijk aan gebrek aan vrijheid in architectuur. Dit hoeft echter niet zo te zijn. Veel architecten staan bijvoorbeeld positief tegen over het gebruik van prefab elementen bij de nieuwbouw van een woning.

Zo geeft Reimar von Meding van KAW architecten in een interview aan De Architect aan dat “prefab onderdelen van een woning niet het ontwerp moeten bepalen maar wanneer prefab dienend wordt gebruikt aan de architectonische kwaliteit het de kosten aanzienlijk kan verlagen.”

Dit klinkt voor u mogelijk als een vage uitspraak maar de essentie van deze uitspraak ligt in het feit dat veel componenten voor alle woningen gelijk zijn. Waarom zou u ze dan opnieuw willen ontwerpen wanneer er kant en klare prefab elementen veilig in een droge stalling liggen opgeborgen.

Laat prefab u dus niet belemmeren maar doe uw voordeel met prefab elementen!

Prefab woningen zijn kwalitatief minder goed dan traditionele woningen
De onderdelen van een geprefabriceerde woning worden zoals u hoogstwaarschijnlijk weet in een fabriek gefabriceerd. De machines die worden gebruikt in deze fabriek worden meermaals per jaar geinspecteerd. Daarnaast inspecteren de werknemers van de fabriek ook alle componenten die gereed zijn op zowel technische als estetische aspecten.

Naast het zorgvuldig controleren van een woning worden de onafgewerkte prefab onderdelen vaak al voorzien van een coating of impregnatie welke voorkomt dat het weer invloed heeft op deze onderdelen wanneer ze in de openlucht op de bouwplaats worden bewaard.

Daarnaast dient elke woning tegenwoordig te voldoen aan de eisen gesteld in het bouwbesluit, dit geld dus ook voor prefab woningen.

Er valt dus met zekerheid te zeggen dat prefab woningen kwalitatief zeker zo goed zijn als traditionele woningen en misschien nog wel beter!

Prefab bouwen is enkel geschikt voor tijdelijk bouwen
Prefab woningen zouden minder sterk verankerd staan aan de ondergrond en daardoor sneller opgebouwd en afgebroken kunnen worden, door de minder sterke verankering zouden ze tevens minder lang blijven staan.

Prefab woningen worden inderdaad vaak op een andere manier verankerd aan de fundering dan een traditionele woning maar dit betekend niet dat de verankering daardoor minder stevig is. Vaak is deze verankering nog steviger en weet hij beter om te gaan met invloeden van het weer.

Ondertussen bouwen we al vele tientallen jaren prefab woningen en lijkt het ons daarom veilig om te stellen dat geprefabriceerd bouwen zeker geschikt is voor permanente bouw.

De vooroordelen over prefab woningen zijn dus zeker ongegrond.

Related Posts

About The Author