Wanneer zonnepanelen vergunningsvrij plaatsen?

Zonnepanelen worden steeds goedkoper en verdienen zichzelf zeker met de huidige energieprijzen dan ook sneller terug dan voorheen. Met zonnepanelen of zonnecollectoren kunt u zelf energie opwekken, maar wanneer mag u nu wel of geen zonnepanelen plaatsen op uw woning? Dit gaan wij u in dit artikel uitleggen.

Verschil tussen zonnepanelen en zonnecollectoren.
Het verschil tussen een zonnecollector en een zonnepaneel is dat u met een zonnecollector warmte op wekt die via warmwateropslag meestal wordt gebruikt voor het verwarmen van water voor huishoudelijk gebruik. Met een zonnepaneel wekt u elektriciteit op, deze elektriciteit kunt u gebruiken als vervanging voor uw aansluiting op het energienet.

Wanneer kunt u zonnepanelen of zonnecollectoren vergunningsvrij plaatsen?

Om zonnecollectoren of zonnepanelen vergunningsvrij te plaatsen dient te worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

1.De zonnecollector of het zonnepaneel dient op een dak te worden geplaatst, dit mag zowel op het dak van het hoofdgebouw als op het dak van een bijgebouw zijn.

2. De collector of het paneel dienen een geheel te vormen met de installatie voor het opslaan van het water dan wel de installatie voor het opwekken van elektriciteit. Als dat niet het geval is, dan dient de installatie binnen te worden geplaatst.

3. Wordt de zonnecollector of het zonnepaneel op een schuin dak geplaatst, dan gelden de volgende regels:

  • de collector of het paneel mag niet uitsteken en dient dus aan alle kanten binnen het vlak van het dak moet blijven.
  • de collector of het paneel dient in het dakvlak of direct op het dakvlak te worden geplaatst.
  • de hellingshoek van de collector of het paneel dient hetzelfde te zijn als die van het dakvlak waarop ze geplaatst zijn.

Komt de zonnecollector of het zonnepaneel op een plat dak, dan geldt dat de collector of het paneel net zo ver verwijderd dient te zijn van de dakrand als dat het paneel hoog is. Stel het paneel is op zijn hoogste punt 50 centimeter hoog dan dient het paneel ook 50 centimeter van de dakrand verwijderd te zijn.

Vinden de werkzaamheden plaats aan een monument of in een door het Rijk aangewezen beschermd stads- of dorpsgezicht dan kunt u in aantal gevallen toch vergunningsvrij bouwen. Neem hiervoor contact op met uw gemeente of doe de vergunningscheck op www.omgevingsloket.nl

Alleen als voldaan wordt aan alle eerder genoemde voorwaarden mag u de zonnecollector of het zonnepaneel zonder vergunning plaatsen. Deze voorwaarden gelden ook als u vergunningsvrij iets wilt veranderen aan een zonnecollector of -paneel. Overigens mag u meerdere zonnecollectoren of zonnepanelen vergunningsvrij
plaatsen, zolang er maar wordt voldaan aan de genoemde voorwaarden.

Related Posts

About The Author