Wat is BIM?

Wanneer u werkzaam bent in de bouwsector of interesse in bouw gerelateerde zaken hebt dan bent u vast al eens tegen het begrip BIM aan gelopen.

BIM staat voor Building Information Modelling, maar ook de Nederlandse afkorting Bouw Informatie Model wordt veel gebruikt. Wat BIM precies inhoud is lastig te zeggen, BIM is breed en hangt de interpretatie hangt voornamelijk af per bedrijf.

Volgens sommige mensen kan er al gesproken worden over BIM indien een architect een 3D model maakt van een gebouw , in onze ogen wordt er pas over BIM gesproken wanneer er samen in 1 model wordt gewerkt door verschillende personen dan wel bedrijven.

In het traditionele bouwproces werkt elk persoon of elk bouwbedrijf in zijn eigen model aan een gebouw en stuurt dit door naar de volgende instantie in de keten of stuurt enkel de uitgewerkte bestanden door naar de volgende persoon. (PDF, gedrukte plattegronden).

Wanneer er met BIM wordt gewerkt werken alle personen in het bouwproces samen in 1 model in bijvoorbeeld Autodesk Revvit. Meestal bestaat het model uit een 3dmodel en daar aan gekoppeld alle aanzichten en plattegronden.

Het voordeel hiervan is dat iedereen dezelfde “computer taal” spreekt waardoor iedereen het model en de aanzichten op dezelfde wijze(in het zelfde programma) ziet. Op deze manier kunnen alle partijen die betrokken zijn in het proces werken aan dit model. (de opdrachtgever, de architect, adviseur, aannemer en installateur)

Aan het 3d model kunnen specificaties worden gekoppeld bijvoorbeeld het type muur dat wordt gebruikt, de kleur van de kozijnen, het benodigde materiaal en tevens kunnen er referenties aan worden toegevoegd.

Veel bedrijven zien op tegen het gebruik van BIM aangezien het verschilt van de huidige werkwijze, echter wanneer bouwkundige tekenaars werken met Autodesk Autocad zal de stap naar BIM geen lastige zijn en veel misverstanden kunnen voorkomen!

About The Author