Wat moet en wat mag niet? – een kijkje in de regelkledingkast

Iedereen heeft het dagelijks aan, maar in geen enkele andere werksector zijn er zoveel regels en adviezen verbonden aan werkkleding als aan de kleding in de bouwsector. Onder andere dankzij de Arbowet is er een regelgeving gekomen omtrent werkkleding.

Omdat werknemers in de bouw voornamelijk buiten aan het werk zijn, moeten er nogal wat verschillende kleding worden aangeschaft.

In de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is te lezen wanneer je gevaar loopt of wanneer je in een omgeving werkt waar beschermende kleding gewenst is. Zodra de werkgever het besluit neemt dat beschermende kleding nodig is, dan is het dragen van deze kleding voor alle werknemers die in de risicovolle omgeving werken verplicht.

De kosten van het aanschaffen en onderhouden van de kleding zijn geheel voor de werkgever. De werkgever hoeft hierover geen belasting en premies te betalen als de kleding aan een van de volgende voorwaarden voldoet:

  • De kleding wordt niet mee naar huis genomen door de werknemer, of
  • De kleding niet geschikt is voor privégebruik, of
  • De kleding (wel geschikt is voor privégebruik maar ook) voorzien is van het logo of de naam van het bedrijf of de werkgever. Het logo moet groter afgebeeld zijn dan 70cm2

De Arbo schrijft bijvoorbeeld voor dat winterkleding verplicht is om voor korte of lange tijd in de koude te kunnen werken wanneer er buiten wordt gewerkt. Ook wordt regenkleding dan geprefereerd.

Op de meeste bouwterreinen en bij de meeste bouwbedrijven zijn schoenen met stalen neuzen verplicht, net als het van een helm en een overal of hesje in een opvallende kleur.

Weet je niet zeker welke kleding je verplicht bent om te dragen? Lees dan je contract nog eens door, meestal staan daar de kledingvoorschriften in vermeld.

Related Posts

About The Author