Wederom buitenlandse bouwvakkers uitgebuit

Uitzendbureaus laten buitenlandse bouwvakkers in Friesland tegen de regels in hun eigen huisvestingskosten betalen. Daardoor zijn ze 13 duizend euro per jaar goedkoper dan hun Nederlandse collega’s. Het gaat volgens vakbond FNV om tientallen Duitse en Hongaarse uitzendkrachten die werken aan een aquaduct bij Leeuwarden en de Centrale As, een nieuwe autoweg tussen Drachten en Dokkum.

Dit leidt niet alleen tot oneerlijke concurrentie, maar op deze manier subsidieert de overheid de verdringing van Friese banen in de bouw’, zegt Helga Tienkamp van FNV Bouw. De provincie Friesland is opdrachtgever van beide projecten. In alle contracten wordt vastgelegd dat aannemers zich moeten houden aan de wetgeving, zegt de woordvoerder van gedeputeerde infra Sietske Poepjes. ‘De provincie voert steekproefsgewijs controles uit, ook op de werkplek. We hebben geen enkel signaal gehad dat er iets niet in orde is.’

In de bouw moeten werkgevers volgens de cao de huisvestingskosten en toeslagen voor eten en vervoer betalen voor bouwvakkers die onderweg zijn. Dat geldt niet alleen voor vast personeel, maar ook voor uitzendkrachten en arbeidsmigranten. In plaats van een vergoeding te geven, kan de werkgever ook zelf de huisvesting regelen. Dat laatste doet uitzendbureau Aelbers voor de arbeidsmigranten in Friesland.

Uit de loonstrookjes die in het bezit zijn van de Volkskrant blijkt echter dat de kosten daarvoor via het salaris worden verrekend. Volgens de advocaat van het uitzendbureau mag dit. ‘Aelbers maakt gebruik van de mogelijkheden die daarvoor zijn.’ Volgens hem willen de vakbonden dat arbeidsmigranten duurder zijn om de Nederlandse werknemers te beschermen. Maar ook de SNCU, die toeziet op naleving van de cao in de uitzendsector, bevestigt de lezing van de FNV. ‘Als de werkgever de huisvestingskosten moet betalen, kun je ze niet verrekenen met het loon van een uitzendkracht’, zegt de woordvoerder.

Eerder deze week uitte de FNV al kritiek op de regeling waarop Aelbers zich beroept. Via deze zogenoemde ET-regeling kunnen werknemers uit het buitenland extra huisvestings- en vervoerskosten via de belasting compenseren. Het gaat bijvoorbeeld om dubbele huisvesting en familiebezoek. Maar ook uitzendbureaus profiteren van de regeling sinds ze in 2010 afspraken hebben gemaakt met de Belastingdienst: ze hoeven over die extra kosten geen premies en belasting af te dragen.

De FNV heeft staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën opgeroepen in te grijpen. ‘Wat hier gebeurt, is pervers’, zei Mariëtte Patijn dinsdag in RTL Nieuws. ‘Door een deal met de Belastingdienst is het voor een uitzendbureau goedkoper om iemand van 1.000 kilometer verderop aan te nemen dan iemand van om de hoek. Zelfs als ze hetzelfde uurloon verdienen.’

De Friese bouwplaatsen zijn niet de eerste projecten die in opspraak komen door gesjoemel rond buitenlandse arbeidskrachten. Zowel bij de bouw van de energiecentrales in de Eemshaven als bij de ondertunneling van de A2 bij Maastricht en het verlengen van de A4 tussen Delft en Schiedam moesten, al dan niet na tussenkomst van de rechter, miljoenen worden nabetaald aan achterstallig loon of onterecht ingehouden huisvestingskosten.

Bron: Volkskrant

Related Posts

About The Author