Zelf asbest verwijderen, mag dat?

Steeds meer mensen kiezen er vandaag de dag voor om zelf de nodige verbouwingen aan hun woning uit te voeren. Dat is interessant, want op deze manier kan er een behoorlijke besparing op de uit te voeren werken worden gerealiseerd. In bepaalde gevallen komt u tijdens het uitvoeren van verbouwingen echter in contact met asbesthoudend materiaal en zult u deze willen verwijderen. Iedereen is zich ongetwijfeld wel bewust van het gevaar dat blootstelling aan asbest met zich meebrengt, maar lang niet iedereen is op de hoogte van de geldende wetgeving. Wij vertellen u in dit artikel wanneer u zelf asbesthoudend materiaal mag verwijderen en wanneer niet.

Verschillende soorten asbest

We onderscheiden in eerste instantie twee verschillende soorten asbesthoudend materiaal, namelijk:

  • Hechtgebonden asbest
  • Losgebonden asbest

In het laatste geval dient het materiaal steeds zo spoedig mogelijk te worden verwijderd door een gespecialiseerd bedrijf. In deze situatie mag u het materiaal met andere woorden niet zelf verwijderen, maar dient u dit te laten uitvoeren. In het eerste geval hoeft het materiaal in kwestie niet meteen te worden verwijderd, maar wilt u dat toch, dan kunt u hier zelf mee aan de slag gaan. Let wel, voor het uitvoeren van werkzaamheden waar asbesthoudend materiaal bij betrokken is dient steevast een melding te gebeuren bij de gemeente. Daarnaast mag u als particulier ook sowieso nooit meer dan 35 vierkante meter asbesthoudend materiaal verwijderen.

Afvoeren van asbesthoudend afval

U dient er rekening mee te houden dat het afvoeren van asbest afval valt onder strikte regels en wetten. Het is bijvoorbeeld verplicht om al het asbesthoudend afval te verpakken in een luchtdicht plastic. Daarnaast dient het voorzien te worden van een sticker en moet het naar de milieustraat van uw gemeente worden gebracht waar een speciale container is terug te vinden voor asbesthoudend afval. Let op, zoals eerder reeds aangegeven bent u steeds verplicht om voor het verwijderen van asbesthoudend afval een melding te doen bij de gemeente. Het document dat deze melding aantoont zult u moeten overhandigen bij het afleveren van het afval. Bron: asbest verwijderen.

Related Posts

About The Author