Zorgt wekt interesse bouw

De zorgsector heeft interesse gewekt van de bouwsector.De bouwsector heeft door dat ze haar verantwoordelijkheden zal moeten nemen in verband met de vergrijzing daarom is er ook de bereidheid om risicodragend te investeren. Dit concludeert Harmke Bekkema, programmamanager Energiesprong Zorgvastgoed, naar aanleiding van de vijfentwintig inzendingen op de oproep van zorginstellingen om met ideeën te komen om de energielasten naar nul te brengen.

‘De nieuwe ouderen zijn geen fossielen maar duurzamen’. ‘Scheiden van wonen en zorg is goed. De hulpbehoevende klant staat centraal bij de zorgaanbieder, de woon behoevende klant bij de vastgoedaanbieder’ en ‘wij graag transparant willen werken.’ Zomaar een willekeurige greep uit de inzendingen op de vraag van zes zorginstellingen aan de bouwsector om met innovatieve ideeën te komen om hun vastgoed te verduurzamen. Initiatiefnemer hiervan is Energiespong Zorgvastgoed.

Doel van Energiesprong Zorgvastgoed is om op grote schaal vraag en aanbod te laten ontstaan voor zorginstellingen zonder energienota, oftewel ‘nul-op-de-meter’. Het geld dat zorginstellingen jaarlijks kwijt zijn aan energiekosten kan namelijk als investeringsmotor worden ingezet om het vastgoed te verduurzamen en de zorg te verbeteren.

Zowel het aantal als de inhoud van de reacties geven aan dat de bouwsector de uitdaging van de zorg om het vastgoed te verduurzamen meer dan serieus neemt. Zowel partijen die nieuw zijn op de zorgmarkt als partijen met ervaring met zorgvastgoed hebben op de oproep gereageerd,. Uit de 25 inzendingen zijn zeventien partijen geselecteerd. Zij hebben zich inmiddels voor een expertteam van Energiesprong Zorgvastgoed gepresenteerd. “Daaruit blijkt dat onze boodschap om te ondernemen met de vaak te hoge energierekening van zorginstellingen begint over te komen.

Ook zien we bouwpartijen die echt op zoek zijn naar opdrachtgevers die op prestaties sturen”, aldus Bekkema. Een deel van de inzendingen richt zich op dienstverlening in de exploitatiefase. Anderen kiezen heel nadrukkelijk voor een aanpak die zich richt op renovatie en nieuwbouw. Bekkema: “Wat verder opvalt is dat veel partijen de bereidheid hebben om risicodragend te investeren. Een zeer welkom aanbod in de financieel barre tijden in de zorg.”

Bron: vastgoedjournaal

Related Posts

About The Author