2014 slecht jaar bouw

Het blijft ook dit jaar crisis in de bouwsector. Het aantal voltijdsbanen zal verder afnemen, met nog eens 10.000. De sector spreekt zelf van een overgangsjaar, met verwachte groei in 2015 en erna.

Dat blijkt uit het rapport ‘Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2014’ van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB). Het gaat met name in de woningbouw nog slecht. Sinds het uitbreken van de crisis daalde de bouw van nieuwe woningen al met 35 procent. Daar gaat in 2014 naar verwachting nog eens 7 procent vanaf. De totale daling in de crisis komt daarmee uit op maar liefst 40 procent. Ook bij de utiliteitsbouw en de grond-, water- en wegenbouw was er vorig jaar een daling.

De productie in de Bouw daalde in 2013 met een kleine 5 procent tot 50 miljard euro. Vooral in de nieuwbouw van woningen vielen klappen. Er werden 10 procent minder nieuwbouwhuizen gebouwd. In 2012 bedroeg de afname ook al 10 procent.

Voor het nieuwe jaar ziet het EIB het voor de utiliteitsbouw en de grond-, water- en wegenbouw minder somber in dan voor de woningbouw. De productie zal daar dit jaar niet verder dalen. Het best gaat het in 2014 in de renovatie- en onderhoudsmarkt. Het EIB voorziet daar dit jaar een lichte groei. Het EIB denkt dat de bouwsector als geheel in 2014 nog met 0,5 procent zal krimpen.

Sinds het begin van de crisis in 2008 tot en met 2013 zijn er al 70.000 voltijdsbanen verdwenen. Na de verwachte verdere afname met 10.000 dit jaar zullen er minder dan 300.000 mensen voltijd in de bouw werken. Daarmee is meer dan één op de vijf banen verdwenen in de bouw. Afgelopen jaar gingen 27.000 voltijds banen verloren. Daarmee was 2013 het slechtste jaar sinds de crisis.

Voor 2015 en de jaren daarna ziet het EIB het zonnig in. Tot en met 2019 wordt gerekend op een gemiddelde groei in de bouw van 4 procent per jaar. Die groei wordt naar verwachting vooral gedragen door de bouw van nieuwbouwwoningen: een groei van meer dan 10 procent per jaar tussen 2015 en 2019.

Daardoor kan de bouwproductie stijgen tot meer dan 60 miljard euro in 2019, aldus het EIB. De werkgelegenheid zal met een kleine 60.000 arbeidsjaren kunnen toenemen. Daarmee zijn er dan altijd nog 20.000 voltijdsbanen minder dan voor de crisis.

Desondanks denkt het EIB dat de bouw zich moet richten op het aantrekken van voldoende goed gekwalificeerd personeel. Tijdens de crisis halveerde het aantal jongeren dat in de bouw werk vond, terwijl de werkloosheid onder ouderen hoog is en structureel dreigt te worden.

Bron: RTL Z

Related Posts

About The Author