Bouwvakkers vaak blootgesteld aan asbest

Mensen die werken in de grond-, weg en waterbouw worden vaak blootgesteld aan gevaarlijke stoffen en asbest. Dat stelt de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid donderdag op basis van onderzoek in de periode van april 2012 tot en met juni 2013.

In vergelijking met eerdere inspecties in 2010 is er wel sprake van flinke verbeteringen. Het aantal ernstige risico’s is volgens SZW echter nog steeds hoog.

Van de 240 onderzochte aannemers hadden er 138 hun zaken op het gebied van veiligheid en gezondheid niet op orde. De inspectie legde het werk op 35 locaties stil omdat er sprake was van direct ernstig gevaar voor werknemers.
De grootste gevaren en misstanden werden geconstateerd bij het leggen van kabels en leidingen.

In 2012 was bij 65 procent van de inspecties de zaak niet op orde. In 2013 is dit teruggebracht naar 46 procent. Lees ook: subsidie asbest 2015.

Bron: asbestverwijderingadviseur

Related Posts

About The Author