FNV Bouw: kabinet investeer nu in de Bouw

FNV Bouw vraagt het kabinet met klem te gaan investeren in de steeds maar door krimpende bouwsector. Charley Ramdas, vicevoorzitter FNV Bouw: “De vandaag gepubliceerde BAM halfjaarcijfers, evenals de onlangs gepubliceerde rode halfjaarcijfers van Heijmans en Ballast Nedam tonen aan dat we nog altijd hard doorkrimpen op de Nederlandse bouwmarkt.

Ik hoop nu toch echt dat politiek Den Haag zijn gezond verstand gebruikt en daadwerkelijk met een bouwstimuleringspakket gaat komen. Zo niet, dan koersen we inderdaad op het rampscenario af dat we van 55.000 naar 80.00 werklozen in de bouwnijverheidssector gaan volgend jaar. Stop dat rampscenario en investeer in duurzaam bouwen en verduurzaming van bestaande woningen.

Ga dat geld dat voor bouwprojecten dat op de plank blijft liggen bij de ministeries nu snel aanwenden. Stimuleer woningcorporaties die willen bouwen, in plaats van ze een verhuurdersheffing op te leggen. Of gebruik dan tenminste een belangrijk deel van die heffing ter stimulering van nieuwbouw. Er zijn voorstellen genoeg gedaan door ons, door Bouwend Nederland en tal van economen. Kabinet en oppositie: doe wat met die voorstellen. Nu. Niet slopen maar bouwen!”

Related Posts

About The Author