Gemeente Emmen realiseert 50 banen bouw

18 bouw- en renovatieprojecten kunnen sneller of daadwerkelijk van start door een subsidie van 2,8 miljoen uit het fonds Bouwen, Duurzaamheid en Jeugdwerkloosheid. In totaal worden hierdoor 350 woningen gebouwd, vernieuwd of gesloopt. Daarbij worden 30 tot 50 leerling-bouwers ingezet. Dit is onderdeel van het aanvalsplan Bouwen, Duurzaamheid en Jeugdwerkloosheid.

In dit aanvalsplan staan maatregelen voor 2014 en 2015 die de gemeente samen met wooncorporaties en marktpartijen neemt om de bouwwereld te stimuleren, woningen te verduurzamen en jeugdwerkloosheid te bestrijden.
Projecten die een bijdrage ontvangen uit het fonds zijn onder andere Baalderborg, Dennenschool, Europan, renovatie zandstrooiboerderij Schoonebeek en verduurzaming woningen in Schoonebeek, Nieuw-Amsterdam/Veenoord, Weiteveen en Zandpol. Deze projecten kunnen een bijdrage krijgen omdat ze bijdragen aan de doelen van het Aanvalsplan.

In totaal is met het aanvalsplan Bouwen, Duurzaamheid en Jeugdwerkloosheid € 8,8 mln beschikbaar gesteld.

Bron: Gemeente Emmen

Related Posts

About The Author