Grootste transformatie van Nederland

De Haagse binnenstad krijgt een impuls. Het Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw en het Rabobank Pensioenfonds investeren in de herontwikkeling van het voormalige ministerie van Binnenlandse Zaken in het Wijnhavenkwartier in Den Haag. Het gebouw wordt getransformeerd naar woningen, commerciële voorzieningen en de Campus Den Haag van de Universiteit Leiden.

Met de investering maken beide pensioenfondsen de grootste transformatie van Nederland mogelijk. Stef Blok, minister voor Wonen en Rijksdienst, geeft vandaag het startsein voor de transformatie.

Ontwikkelaar Heijmans gaat het kantorengebied aan de Turfmarkt/ Schedeldoekshaven in meerdere fases herontwikkelen tot een multifunctionele versterking van de Haagse binnenstad. In de voormalige ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie komen vrijesectorhuurwoningen, koopappartementen, commerciële voorzieningen en de Campus Den Haag van de Universiteit Leiden. De pensioenfondsen geven – via Syntrus Achmea – met deze investering een forse impuls aan het stadscentrum. Bovendien voorkomen ze grootschalige kantorenleegstand in de Haagse binnenstad.

Vastgoedbeleggingen maken al sinds jaar en dag deel uit van de beleggingsportefeuilles van pensioenfondsen. Diverse fondsen investeren al jaren via Syntrus Achmea Real Estate & Finance in Nederlands vastgoed. Daarmee maakten zij ook de realisatie van herontwikkelingsgebieden mogelijk, zoals de Oriënt in de Haagse Transvaalbuurt, Crooswijk in Rotterdam, de Molenwerf in Amsterdam (transformatie kantoren naar woningen) en de ontwikkeling van studentencampus (Y)ours in Leiden.

Mans Vulto, werkgeversvoorzitter BPL: “Goed rendement staat voor ons pensioenfonds voorop. We kijken daarnaast echter ook naar het maatschappelijk rendement van de belegging. Als wij met gezonde beleggingsresultaten leegstaande kantoren kunnen transformeren naar woningen en andere functies en daarbij ook nog eens de Nederlandse economie kunnen stimuleren, dan dragen wij daar graag aan bij.”

Ook de gemeente Den Haag is verheugd over de grootschalige herontwikkeling. De aansluiting van het centraal station en de binnenstad verbetert enorm, waardoor in het hart van de stad één groot multifunctionele omgeving ontstaat waarin mensen kunnen wonen, werken en winkelen. Met het aantrekken van de Campus Den Haag van de Universiteit Leiden is een belangrijke stap gezet in de verlevendiging van het gebied.

De herontwikkeling van het voormalige ministerie van Binnenlandse Zaken start medio 2014 en bestaat uit 170 huur- en koopappartementen, 224 parkeerplaatsen, ca. 1.300 m² commerciële ruimte en de Campus Den Haag voor de universiteit Leiden. De afronding staat gepland voor medio 2016.

Bron: vastgoedjournaal

 

Related Posts

About The Author