Straling in Nederlandse huizen onderzocht

Er komt een groot onderzoek naar de blootstelling aan straling in Nederlandse woningen. Daarvoor zijn afgelopen week 3000 huishoudens benaderd. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) voert het onderzoek uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

Volgens het RIVM hangt een belangrijk deel van de gemiddelde blootstelling ioniserende straling van Nederlanders samen met radon en thoron dat uit bouwmaterialen in woningen terechtkomt. Radon en thoron komen van nature daarin voor.

De concentratie radon in Nederlandse woningen is relatief laag, stelt het RIVM. Maar uit een recent onderzoek is gebleken dat de blootstelling aan straling als gevolg van thoron in de binnenlucht mogelijk groter is, dan tot nu toe werd aangenomen.

Een groot landelijk onderzoek ”moet duidelijk maken hoe het is gesteld met de stralingsbelasting door radon en thoron in woningen”, schrijft het RIVM.
Gezondheid

Radon komt van nature overal voor en is radioactief. ”Dat betekent dat het spontaan vervalt tot andere stoffen die we vervalproducten noemen”, schrijft het RIVM. Radon en thoron zijn kleur-, geur- en smaakloos. Ze worden na inademing gewoon weer uitgeademd. Dat heeft volgens het RIVM geen directe invloed op de gezondheid.

Maar de stoffen die ontstaan als radon of thoron vervallen, zijn vaste stoffen die zich kunnen hechten aan stofdeeltjes. Als die worden ingeademd, kunnen ze met de vervalproducten achterblijven in de longen.

Als de stoffen verder vervallen kan de straling die hierbij vrijkomt op lange termijn longkanker veroorzaken. Dat risico is echter klein, stelt het RIVM. Jaarlijks krijgen enkele honderden mensen longkanker door blootstelling aan radon en thoron.

Bron: ANP

Related Posts

About The Author