Wachttijd vergunning 2 jaar

In Nederland klagen we vaak dat het verkrijgen van een bouwvergunning te lang duurt maar ongeveer duizend Vlamingen wachten al meer dan twee jaar op een bouwvergunning. Ze wachten op groen licht van de Raad voor Vergunningsbetwistingen, maar daar is er heel wat vertraging. Dat staat in De Morgen.

Opmerkelijk: de Raad voor Vergunningsbetwistingen werd in 2009 in het leven geroepen om snel te beslissen over alle mogelijke klachten over bouwprojecten. Voor 2009 kwamen die klachten terecht bij de federale Raad van State. Maar de wachttijden liepen daar steeds verder op. Door een aparte instelling te maken op Vlaams niveau kon dat euvel opgelost worden.

Of dat was toch de bedoeling, want binnen de kortste keren zat ook de Raad voor Vergunningsbetwistingen met een enorme achterstand. Het goede nieuws is dat er gewerkt wordt aan een oplossing, onder andere door extra raadsleden aan te stellen. De achterstand is daardoor al met 35 procent gekrompen.

Kleine kanttekening: de Vlaamse overheid besliste niet enkel om extra raadsleden aan te stellen, maar ook om voorrang te geven aan de dossiers die na 1 september 2011 werden ingediend. Voor alle eerdere dossiers betekent dat dus wachten. Voor 2009-2010 zijn dat er 211, uit 2010-2011 liggen er nog 751 dossiers op de plank en in 2011 kwamen er tot september nog eens 952 dossiers bij.

Volgens de Vlaams ombudsman Bart Weekers is dat systeem “een schande”. Hij trok vorig jaar al van leer tegen deze regeling. Ook de oppositie schiet met scherp. Vlaams Parlementslid Lode Vereeck (LDD) heeft het in de krant over “onbehoorlijk bestuur” en stelt dat de burgers de Vlaamse overheid kunnen dagvaarden als de problemen niet snel opgelost worden. Volgens bevoegd minister Philippe Muyters (N-VA) is het de Raad zelf die beslist hoe het de dossiers afwerkt. Bovendien wijst hij ook op de extra middelen die de Vlaamse overheid vorig jaar vrijmaakte.

Related Posts

About The Author