Wat gaat Big Data voor de bouwsector betekenen?

Big Data is een term die u de laatste tijd waarschijnlijk al vaak heeft gehoord. Maar kan de bouw ook iets met Big Data? Wat gaat Big Data voor de bouwsector betekenen?

Omgaan met grote hoeveelheden data
Met name grote bouwbedrijven hebben veel grote bouwprojecten tegelijk waarbij veel data moet worden verzameld, gegenereerd maar tegelijkertijd ook geordend en geanalyseerd.

Wanneer bestanden als voortgangsrapporten, gespreksverslagen maar ook autocad tekeningen en installatie schema’s overal op verschillende computers opgeslagen zijn is het lastig om deze te ordenen.

Big Data maakt het mogelijk om al deze verschillende soorten data goed te ordenen en met een snelheid die vroeger niet mogelijk was. Hierdoor is het mogelijk om meer tijd te besteden aan het daadwerkelijke werk dan aan het ordenen van data.

Risico voorspellen
Door intelligent om te gaan met data kan Big Data er voor zorgen dat risicoplanning nog beter uitgevoerd kan worden. Naast het voorspellen van risico kan Big Data ook helpen met het zoeken naar efficientere oplossingen.

Problemen plossen.
Een groot probleem waar veel bouwbedrijven tegen aan lopen is de aanwezigheid van archelogische vondsten. Dit is iets wat met name in oudere steden of dorpen het geval is en in Nederland zeker actueel is.

Big Data kan helpen met het in kaart brengen van de verschillende lagen van de bouwlocatie. Zo kan Big Data van te voren alle lagen van de locatie door de tijd heen laten zien en aangeven waar ooit een historisch gebouw heeft gestaan.

De grootste uitdaging is de omgang met Big Data. Ondertussen is namelijk de meeste Data beschikbaar maar is het nog lang niet altijd mogelijk om al deze data overzichtelijk in 1 bestand of programma te tonen.

Related Posts

About The Author