Zonnepanelen plaatsen

 

In Nederland zijn voornamelijk 2 technieken in gebruik die zonlicht omzetten in een andere vorm van energie: zonnecollectoren (of zonneboilers) en zonnepanelen. Vanaf 2 juli 2012 kunnen particulieren subsidie ontvangen voor zonnepanelen.

Zonnecollectoren
Een zonnecollector of zonneboiler gebruikt de energie van de zon om water te verwarmen dat gebruikt wordt in de keuken of de badkamer. Een zonneboiler is een aanvullend systeem op de verwarmingsketel. Het apparaat wordt niet gebruikt voor de verwarming van een woning. Daarvoor is een zonneboilercombi nodig.

Zonnepanelen
Zonnepanelen (PV-panelen) zetten het zonlicht om in elektriciteit (zonnestroom). Het is een gemakkelijk toepasbare en milieuvriendelijke techniek om elektriciteit op te wekken. Teveel opgewekte elektriciteit kan eenvoudig aan het elektriciteitsnet worden geleverd. Ook zijn er steeds meer producten op de markt waarbij zonnecellen geïntegreerd worden in bouwmaterialen, zoals dakbedekking, gevelpanelen of dakpannen.

Subsidie voor zonnepanelen
Sinds 2 juli 2012 kunnen particulieren subsidie aanvragen voor de aanschaf van zonnepanelen. De subsidie kunt u aanvragen met DigiD via het elektronisch loket van AgentschapNL. De regeling geldt niet voor zonneboilers en loopt tot en met 2013.

Voor grootschalige zon-PV projecten (met een vermogen van meer dan 15 kilowattpiek en aangesloten op een grootverbruikersaansluiting) of zonnewarmtesystemen (meer dan 100 m2) kan subsidie worden aangevraagd in de SDE+ regeling.

Terugleveren energie
Bijna alle analoge elektriciteitsmeters lopen terug wanneer u minder elektriciteit gebruikt dan het PV-systeem levert. Alleen de nieuwste elektronische meters zijn zo gemaakt dat ze niet terug kunnen lopen. In dat geval is een zogeheten viertels elektriciteitsmeter nodig. Een dergelijke elektriciteitsmeter registreert zowel het verbruik als de teruglevering van energie en in zowel het dag- als nachttarief.

Voor het terugleveren van de energie die uw zonnepaneel teveel produceert, kunt u een vergoeding krijgen. Levert u minder dan 5000 kWh per jaar terug? Dan wordt uw teruglevering van uw verbruik afgetrokken. Dit heet salderen.

Vergunningen
In de meeste gevallen is geen (omgevings-)vergunning nodig voor het plaatsen van zonnepanelen of zonnecollectoren. Wel gelden bepaalde regels. Zo moet de hellingshoek van de collector of het paneel hetzelfde zijn als die van het dak. Wie niet voldoet aan alle voorwaarden, krijgt te maken met het bestemmingsplan. In dat geval is een vergunning nodig.

Related Posts

About The Author