45 procent minder bouwbedrijven failliet

Het aantal faillissementen in de bouw is het afgelopen jaar ten opzichte van 2013 met maar liefst 45 procent gedaald, dit blijkt uit de laatste cijfers van het CBS welke zojuist zijn gepresenteerd.

In 2014 is voor 6 645 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) een faillissement uitgesproken. Dat is bijna 21 procent minder dan in 2013. Toen ging een recordaantal van 8 376 bedrijven failliet.

In december 2014 zijn 520 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dat zijn er 32 meer dan in november. De stijging is volledig toe te schrijven aan een extra zittingsdag van de rechtbank in december.
Het aantal in een maand uitgesproken faillissementen hangt nauw samen met het aantal zittingsdagen van de rechtbank in die maand. Hierdoor kan het aantal faillissementen van maand tot maand sterk fluctueren. Voor een beter beeld van de ontwikkeling wordt daarom gekeken naar het voortschrijdend driemaandsgemiddelde.

In december kwam het driemaandsgemiddelde uit op 515. Dat is ongeveer even hoog als in de vorige twee maanden. Het gemiddelde is na een piek medio 2013 fors afgenomen en ligt de laatste maanden op het laagste niveau sinds drie jaar.

Related Posts

About The Author