Woningtekort oplossing is tijdelijk wonen

Dat is althans wat Frits Oevering van de Rabobank zegt. Volgens hem is het woningtekort in Nederland op te lossen door vooral veel goedkope tijdelijke starterswoningen te bouwen. Het grootste probleem voor de woningnood is het bouwen van gezinswoningen of huizen in voorsteden aangezien daar vrijwel geen vraag naar is, dit zegt hij in het rapport “De Nederlandse woningmarkt in regionaal perspectief”

Jongeren trekken vanuit voorsteden en dorpen naar (studenten)steden toe, om te werken of te studeren. Maar wanneer zij een gezin gaan vormen, vertrekken zij weer uit de stad. Toch is het zinloos buiten de stad meer woningen te bouwen, omdat de buitenstedelijke gebieden erg vergrijsd zijn. Tegen de tijd dat de stedelijke jongeren van nu uit de stad vertrekken, schrijft Oevering, is een deel van deze vergrijsde bewoners al gestorven. Daarom zijn er dan voldoende huizen vrij, en zal het woningaanbod in deze buitenstedelijke gebieden alleen maar toenemen.

De woningschaarste is het grootst in stedelijke gebieden. Tegelijkertijd is daar ook de leegstand het grootst, bijvoorbeeld doordat veel kantoren leeg staan. Door bestaande woningen en bedrijfsgebouwen om te bouwen, kan dat probleem kleiner worden. Het inbreiden van steden, oftewel ‘woningbouw in bestaand stedelijk gebied’, noemt het rapport dat. Dat zal niet de gehele woningnood oplossen, schrijft Oevering. Er zal ook simpelweg meer ruimte moeten komen waar gebouwd mag worden, bijvoorbeeld in de Noordvleugel van de Randstad. Het volledige rapport en eerdere publicaties van Frits Oevering vindt u hier:

http://economie.rabobank.com/auteurs/frits-oevering/

Related Posts

About The Author