Bouwvakkers te dik

De arbouw, de organisatie die waakt over de gezondheid van 40.000 Nederlandse bouwvakkers constateert in hun laatste onderzoek dat overgewicht onder bouwvakkers steeds vaker voorkomst. Pakweg 75 procent van de werknemers in de bouw boven de 55 jaar is de dik.

Onder jonge bouwvakkers(<20 jaar) is meer dan een derde te dik. Bijna 7 procent van alle bouwvakkers lijdt aan zwaar overgewicht ook wel obesitas genoemd.

Minder dan de helft van alle bouwvakkers voldoet aan de Norm: Gezond bewegen. Als het om de fitheidsnorm gaat komt nauwelijks 18 procent in de buurt van een voldoende.

Wat precies de oorzaak is voor dit overgewicht is echter nog niet duidelijk…

Related Posts

About The Author