Dwing ZZP’ers pensioen op te bouwen

Veel mensen werkzaam in de bouwsector zijn de afgelopen jaren als ZZP’er aan de slag gegaan. Maar omdat de kosten voor een goede pensioensvoorziening hoog zijn en het geld de eerste jaren vaak liever wordt geinvesteerd in het bedrijf, bouwen lang niet alle ZZP’ers een pensioen op.

Het is in het huidige pensioenstelsel niet langer uit te leggen dat sommige werkenden wel en andere niet verplicht zijn om pensioen op te bouwen. Dat schrijft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in een naar buitengekomen pensioenvisie.

Honderdduizenden zelfstandigen vallen nu nog buiten de verplichting en dreigen geen enkel pensioen op te bouwen. Volgens de toezichthouder zouden ze desnoods gedwongen moeten worden om toch voor hun pensioen te gaan sparen.

De AFM zegt bij het vernieuwen van het pensioenstelsel voorstander te zijn van ‘keuze waar het kan, verplichting daar waar dat verstandig is’. De financiële waakhond ziet het als een goede eerste stap dat zzp’ers inmiddels vrijwillig kunnen deelnemen aan een pensioenregeling. Maar wanneer blijkt dat hier onvoldoende gebruik van wordt gemaakt dan ligt ‘een algehele verplichtstelling’ volgens de AFM voor de hand.

Vanaf 1 januari 2015 kunnen bijvoorbeeld zelfstandigen meedoen aan het ZZP Pensioen. Stichting ZZP Nederland heeft samen met Zelfstandigen Bouw, FNV Zelfstandigen en het Platform Zelfstandige Ondernemers de Stichting ZZP Pensioen opgericht om een betrouwbare regeling voor en door zzp’ers in het leven te roepen.

Related Posts

About The Author