Fraude met veiligheids certificaten

Een groot aantal werknemers in de bouw heeft zijn veiligheidsdiploma illegaal verkregen. Dat blijkt volgens het AD uit een rechtszaak waarin een 57-jarige directeur en een 49-jarige examinator zich moesten verantwoorden voor massale fraude met de certificaten.

De fraude werd volgens de krant in 2011 opgemerkt door justitie. Het gaat om fraude met de Veiligheids Checklist Aannemers (VCA). Met een VCA-certificaat mag een bouwplaats met een verhoogd risico worden betreden.

Werknemers die het examen bij het inmiddels failliete Haagse opleidingsbedrijf Vota aflegden kregen een zendertje en een oortje. Vervolgens zou de directeur van Vota op afstand de vragen hebben gezien en de antwoorden hebben ingefluisterd. Bij meerkeuzevragen liet hij via knipperende lichtjes zien wat het antwoord moest zijn.

In de rechtszaak is inmiddels acht maanden cel tegen de directeur en twee maanden cel tegen de examinator geëist. De uitspraak is volgende week vrijdag.

Per werknemer zouden honderden euro’s zijn betaald. Voor de zekerheid zijn 1700 VCA-certificaten ongeldig verklaard. Ook 1500 Duitse diploma’s zijn volgens de krant verdacht, maar nog niet ingetrokken.

Bestuurder van FNV Bouw Hans Crombeen stelt in de krant dat werknemers erop moeten kunnen vertrouwen dat de collega’s met wie zij samenwerken de gevaren ook moeten kunnen inschatten. De krant noemt verschillende andere zaken uit het verleden waarin werd gefraudeerd.

Inmiddels zijn maatregelen genomen. Zo worden examens niet langer afgenomen in het lokaal van de opleider. Ook moeten examens binnen vijf jaar digitaal worden afgenomen.

Related Posts

About The Author