Windenergie te duur

Momenteel is windenergie veel duurder dan nodig is, de oorzaak hiervoor is dat de eigenaren van de windmolen parken veel voor hun grond moeten betalen. Dit is de uitkomst van onderzoek uit gevoerd door de NOS naar de tarieven welke de RVOB hanteert.

Momenteel betaalt de eigenaar van een windmolen ongeveer 30 tot 50.000 euro per jaar aan de eigenaar van de grond waar deze op staat. Bij een contract van 20 jaar loopt dit al snel op tot een miljoen euro.

De hoge prijzen van particulieren zijn afgeleid van de pacht die het rijk rekent voor grond voor windmolens. Het RVOB – dat de grond van de overheid beheert – stelt echter in een rapport van vorig jaar dat het marktconforme prijzen voor de grond moet rekenen en met particuliere grondeigenaren moet concurreren.

Volgens Kamerlid Liesbeth van Tongeren van GroenLinks drijft de overheid op die manier de prijs op de grond voor windmolens – en daarmee op windenergie – onnodig op. Zo verdwijnt er veel subsidiegeld in de zakken van mensen die speculeren met grond, zo stelt de tegen de NOS.

Van Tongeren wil daarom dat minister van Economische Zaken Henk Kamp (VVD) onderzoek gaat doen naar de dure grond voor windparken. Het kabinet spreekt donderdag over windenergie. De regeringspartijen willen de komende jaren drie keer zo veel windenergie opwekken met windmolens op land.

De grond welke op zee wordt gebruikt kan aanzienlijk goedkoper worden gebruikt.

Related Posts

About The Author